Huisbezoeken voor het Kinder Comfort Team

van totaal € 5.000 (8%)

Ieder academisch ziekenhuis heeft een Kinder Comfort Team (KCT): een team dat met liefde families waarvan een kind met een ernstige aandoening op termijn zal overlijden, ontzorgt. Een team dat al vanaf een vroeg moment in het ziektebeloop betrokken kan zijn en kan ondersteunen in het regelen van zorg op maat. En als het dan zover is, alles regelt voor het kind om thuis op een rustige manier en vertrouwde plek afscheid te nemen, omringd door de mensen die hem of haar liefhebben.

Hoe mooi zou het zijn als dit team de zorg zoveel mogelijk thuis kan leveren, in de omgeving van deze gezinnen?

Huisbezoeken
Jennifer Walker is kinderarts-kinderintensivist bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis én verbonden aan het KCT: “Als team proberen we de lijntjes met de huisarts en thuiszorgorganisaties zo kort mogelijk te houden. Het zou enorm waardevol zijn als onze verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis ook op huisbezoek kunnen gaan. Zo kunnen zij dichtbij en samen met het gezin, de huisarts en de thuiszorg bespreken hoe het gaat, wat de verwachtingen zijn, wie er betrokken is en samen plannen op maat maken. Op deze manier zijn de lijntjes veel korter, het contact is persoonlijker en het gezin hoeft niet steeds naar het ziekenhuis te reizen. We halen als het ware de muren van het ziekenhuis weg, maar blijven wel vanuit onze expertise betrokken en proberen op deze manier nog meer zorg uit handen te nemen van de ouders.”

Help je mee?
Voor deze huisbezoeken hebben we geld nodig, want helaas worden deze huisbezoeken niet uit het reguliere zorgbudget betaald. We willen veertig huisbezoeken kunnen gaan doen de komende twee jaar en de kosten per huisbezoek zijn € 125,-. Voor dit bedrag maak je een huisbezoek mogelijk. Help jij mee? Je kunt een donatie doen of via deze pagina een actie starten en jezelf laten sponsoren. Namens iedereen bij het Kinder Comfort Team en alle gezinnen: dank je wel!